Ticaret Ve Şirketler Hukuku Avukatı

avukat

Ticaret Ve Şirketler Hukuku


Ticaret Ve Şirketler Hukuku birbirinden ayrı gibi görünse de olaya genel bakıldığında birbirleri ile ilişkilidir. Ticaret hukuku ve şirketler hukuku şeklinde ikiye ayırarak inceleyim. Şirketler hukuku şirketin ekonomik olarak güçlenmesini baz alır. Ticaret şirketlerin  hukuki yolda doğru ilerleyip ilerlemediğine bakan bir hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku ticaret hukukunun içerinde yer alır. Yani bir nevi ticaret hukukunun alt dalıdır demektir.  Şirket hukuku diğer hukuk kurallarına istinaden daha çok ekonomik açıdan rahatlık sağlar. Bu hukuk toplumsal refahı sağlamak adına pek çok yasaları düzenler. Kişilerin daha adaletli işler başarmasına yardımcı olur.

 

Ayrıca şirketler hukuku iki veya daha fazla şirketlerin uyumunu sağlamak adına çalışmalar yapar.  Haksız rekabet adına olan her şey bu hukuk ile son bulur. Genel olarak borç, zarar, haciz gibi durumlarda hayat kurtarır. Ayrıca bu konularda gerekli düzenlemeyi yapar.

Şirkette var olan hukuki bir anlaşmazlık şirketi derinden etkiler. Bir nevi kötü etkisi ile şirketin uçuruma sürüklenmesine neden olur. İşte burada dereye şirket hukuku girer ve süregelen anlaşmazlıkları avukat yardımı ile çözer.

Ticaret hukuku, hukukun alt dalıdır. Ticaret ile ilgili bütün gerekli olayları ve durumları kapsar. İşletmelerin genel haklarını korumak ve yeterli ölçüde haklarını savunma fırsatı sunar. Bu fırsat sadece işletme için önemli değildir. Aynı zamanda işletmeden faydalanan alıcı içinde önemlidir. Ve ticaret hukuku alıcı içinde gerekli fırsatları sunar.

Yani Ticaret Ve Şirketler Hukuku pek çok firmanın ilgi ile takip edeceği bir hukuk dalıdır.

 

Şirketler Hukukunu Kapsayan Durumlar 
Şirketler hukuku denilince akla pek çok alan gelir. En çok akla gelen şey ise kıymetli evraklardır. Bu evraklar genellikle çek, poliçe, bonodur.

Ticari gelir anlayışının yapı taşı hızlı para girişi sağlamaktır. Bunu en hızlı şekilde sağlayan şeylerde kıymetli evraklardır. Bu ve bunun gibi evrakların Hukuka uygun şekilde hazırlanması mühimdir. Şirket tipi ne olursa olsun hepsi Türk Hukuku kapsamında belirlenmiştir.  Belirtilen maddeler ve konular Ticaret Kanunu ikinci kitabında yer almaktadır.

 

Ticaret Hukukunun Ana Unsurları
Ticaret hukukunu ilgilendiren unsurlar üç başlık altında toplanır. İlki tüzel kişiler ve tacirler, ikincisi ticaret işletmeleri, üçüncüsü içe ticaret işleten dernekler ve vakıflardır.

Bu unsurlar altında süregelen davalar Hukuk Mahkemeleri veya Asliye Ticaret Mahkemeleri adı altında görülür. Bu tarz mahkemeler genel olarak biraz uzun sürer. Bundan dolayı kaliteli bir avukata başvurmak son derece önemlidir.

 

Ticaret Hukuku Uygulama Konusunda Nasıl Bir İşlem Sürdürür?
Ticaret Hukuku uygulanırken öncelikle içerisindeki mevcut durumlara bakılır. Hukukun genel tutumu örf ve adetleri dayalı olabilir. Özellikle hakimin inisiyatifini kullandığı davalarda bu tutum ön plana çıkmaktadır. Ticari hukuk ve medeni hukukun çatışması sonucu oluşan durumlarda genel olarak ticari durum göz önüne alınır.

 

Sonuç olarak Ticaret Ve Şirketler Hukuku her yönden kişinin veya şirketin yükselmesine yarayan kanunlarla doludur. Bu kanunlar aynı zamanda toplumsal güç ve güven ilişkisinin yenilenmesine yol açar.