Bilişim Hukuku Avukatı

avukat

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, denildiğinde akla ilk gelen şey bilgidir. Bu hukuk dalı bilginin paylaşılması konusunda genel hususları esas alır. Başka bir deyişle bu hukuk dalı internet hukuku içinde yer almaktadır. İnternetin genel yasal kullanım haklarını baz alır. Kişilerin kurallar çerçevesinde özgürce hareket etmesini ve bilgilenmesini amaçlar. İnternet kullanımı yapılırken kişinin özel bilgilerini korumak, kişisel hayat özgürlüğü gibi konuları baz alarak işleme sürer.

Günümüzde artık herkes daha fazla bilgiye ulaşmaktadır. Teknoloji bu konuda fazlasıyla gelişmiştir. Dolayısıyla internetten işlenen çeşitli suçlar ve dolandırıcılıklar kişilerin canını bir hayli sıkmaktadır. İnternetten yapılan herhangi bir siber suç hukuk kurallarına aykırı olduğu için bunu yapan kişinin çok büyük cezalar alması muhtemeldir. Siber suç konusu başından geçen bir insan gerekli yerlere müracaat ederek yaptırım uygulayabilir. Sanal ortamda başına gelmiş kötü bir olayı daha iyi arz etmek için kişi bir avukata gidebilir. Bu şekilde kendini daha iyi ifade ederek hızlı sonuca ulaşır.

Teknolojinin gelişmesi ile artık siber suçlar büyük ölçüde azalmıştır. Bunun için ilgili mecralar yeterli önlemleri almıştır. 

 

Bilişim Hukuku Genel Anlamıyla Neleri Kapsar
Bilişim Hukuku teknolojinin haksız yere kullanılması, kişinin özel hayatına izinsiz girilmesi, özel bilgilerin kopyalanıp çoğaltılması, sağlıklı internet kullanımı gibi pek çok konuda işlem görür.

Bununla birlikte e-ticaretin doğru şekilde gelişmesi, gereksiz rekabetin olmaması gibi önlemler alarak ülkenin huzurunu sağlar. Yukarıda sayılan durumlardan herhangi birinin ihmali sonucunda kişi mahkemeye başvurarak dava açar. Eğer yeterli ölçüde delil ve belgesi varsa davayı kazanır.

Bilişim Hukuku  kendi içinde ikiye ayrılır. İlki internet hukuku ikincisi ise bilgi teknolojisi hukukudur. Bilgi teknolojisi hukuku ticari konuda internetten yararlanma, bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi gibi konuları ele alır.

 

Siber Suç Nedir?

Bilişim Hukukunun konusu birazda siber suçları ele alır. İnternetten haksız kazanç yapan, bilgileri izinsiz depolayan ve satan, bilgisayarda olan verileri hecklenmesi gibi durumları ele alır. Bir başka deyişle bilişim suçları adı altına olan her bir kanunsuz işin karşısındadır. 

Bilişim suçu olarak görülen bir durum aslında başka suçlarlar da ilişkili olabilir.  Yani bilgisayardaki bilgileri alarak dolandırıcılık yapmak bir nevi nitelikli dolandırıcılık suçunu da kapsar. Bundan dolayı iki ayrı dava açmak gerekebilir.

Bilişim hukukunda yer alan genel suçlar aşağıdaki gibidir.

Bilgisayar sistemine izinsiz giriş,
Bilişim sistemine kasıtlı zarar verecek her türlü eylem,
Banka bilgilerini kötüye kullanmak, izinsiz para aktarımı yapmak,
Bilişim sistemlerini heckleyip bozmak gibi işlemler ciddi bilişim suçu olarak geçer.


Bilişim Hukuku Avukatının Genel Görevleri
Bilişim alanında işlenen suç ne olursa olsun bunu yapan kişi dava edilmelidir. Bunun için öncelikle uzman bir avukata gitmek gerekir. Süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olunduğu zaman zarara uğramış kişi daha profesyonel şekilde hakkını savunur.

Dava sonunda Bilişim Hukuku bu konuda ilgili kişiye gerekli cezayı verir.