Sınır Dışı Kararı Kaç Günde Alınır?

avukat

Sınır dışı kararı en geç 48 saat içerisinde verilmektedir. Sınır dışı edilecek olan yabancı kişi bu aşamada evraklarının tamamlanması için geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutulmaktadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı ile ya da doğrudan valilik tarafından alınan karar ile Türkiye’de bulunan yabancı kişiler bazı durumlarda sınır dışı edilerek kendi ülkesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilebilmektedir. Sınır dışı kararı en geç 48 saat içerisinde verilmektedir. Sınır dışı edilecek olan yabancı kişi bu aşamada evraklarının tamamlanması için geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutulmaktadır.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

Yabancı kişilerde Kanunun 54. Maddesinde yer almakta olan durumlardan birinin oluşması durumunda YUKK’nun 55. Maddesi hükümlerinde yabancı kişi için valilik tarafından sınır dışı edilme kararı uygulanabilmektedir. Terör örgütünü yöneten  ve destekleyen, Türkiye’ye giriş ve ikamet izinlerinde işlem yaparken sahte evrak kullandığı tespit edilen, meşru olmayan yollarla geçimini sağlayan, ikamet izni iptal olan, çalışma izni olmadan herhangi bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen ve daha önceden ülkeye giriş yasağı olmasına rağmen ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı kişiler sınır dışı edilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda ise yabancılar için sınır dışı etme kararı alınamamaktır. Örneğin; ciddi sağlık problemi olanlar, yaş sebebi ile seyahat etmesi riskli olanlar, insan ticareti mağdurları, tedavi gören psikolojik ve fiziksel şiddet mağdurları tedavi süreci bitene kadar sınır dışı edilememektedir.

Sınır Dışı Kararını Engellemek

Sınır dışı kararı alınan yabancı bir kişi sınır dışı etme kararına karşı tebliğin eline ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde idare mahkemesine başvuruda bulunarak sınır dışı edilme kararını durdurabilme hakkına sahip bulunmaktadır. Dava açma süresi içerisinde ya da yargı yoluna başvurulması durumunda yargılama işlemlerinin süreci sonuçlanana kadar yabancı kişi sınır dışı edilememektedir. Bu aşamada mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir. Sınır dışı kararını engellemek için kişi kendisi idare mahkemesine başvuru yapabileceği gibi aynı zamanda yasal temsilcisi ya da avukatı da başvuru yaparak işlemleri başlatabilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kural olarak sınır dışı edilen kişi kararda belirtilen süre dolmadan ülkeye giriş yapamaz ancak meşruhatlı vize alarak yabancı kişi ceza süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilmektedir.