Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği 2023

avukat

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


MÜŞTEKİ                 :

VEKİLİ                        :Av. Sertaç POYRAZ

ŞÜPHELİLER            :

KONU                          : TCK m.86,125 kapsamında suç duyurusu hk.

SUÇ TARİHİ              : .../.../.......

 
AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil, olay günü arkadaşlarıyla .........Sitesi........ Şile/İstanbul adresinde müstakil villa kiralamıştır. Aynı sitede yan villada bulunan şüpheli ........, .......... ve ........ saat 03.10 sularında gürültülü şekilde müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermeye başlamışlardır. Müvekkil bulundukları villadan yan villadaki şüphelilere müziğin sesini kısmaları için seslenmiştir. Şüpheli ..........., müvekkilime bağırmaya, sinkaflı sözler sarf etmeye başlamıştır. Sakin olması ve bağırmamasını söyleyen müvekkile taş fırlatan şüpheli, müvekkilin onurunu zedeleyecek sözler söylemeye devam etmiştir. Müvekkil
gerginliğe mahal vermemek adına sessiz kalmıştır.

2) Şüpheliler bunun üzerine evin bahçesine girmiş ve müvekkile küfür ederek saldırmış ve yumruklamaya başlamıştır. Şüpheli .........'nın yumruğuyla müvekkilin burnu kırılmıştır. Müvekkilin arkadaşları araya girmiş, şüphelileri uzaklaştırmışlardır. Müvekkile ilk müdahale  ................. Hastanesinde yapılmış olup darp raporu ekte sunulmuştur.
 

DELİLLER: Tanık Beyanları, Sağlık Raporları, Kamera Kayıtları ve Tüm Deliller.

HUKUKİ NEDENLER: TCK,CMK, ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    :

Yukarıda ayrıntılı şekilde izah edilen şekilde müvekkili darp eden, hakaretler savuran ve kasten yaralayan şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını, olaya şahit olan aşağıda ismi yazılı kişilerin tanık olarak dinlenmesini ve olay yerini gören güvenlik kamerası kayıtlarının istenmesini tarafınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

                                    Müşteki Vekili
                               Av. Sertaç Poyraz
Tanıklar:

Ekler:

1- Adli Muayene Raporu (2 Adet-2 Sayfa)
2 - Vekaletname