Kiracı Tahliye Davası Nedir, Ne Kadar Sürer?

avukat

Mülk sahiplerinin kira tahliye davası ne kadar sürer? Sorularına karşılık; sürecin hızlı ve verimli şekilde ilerlemesi için avukatlık hizmetlerini önerebiliriz.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı ve malik arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda kiracı tahliye davası ne kadar? Tahliye davasını yasal yollarla kazanmış ev sahiplerinin mahkeme sürecinin işleyişi ile ilgili merak ettiği detaylar bulunmaktadır. Bu sürecin süresi ve sonuçlanması hızı ile ilgili yasal mevzuatlara göz atmalı ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. Kiracıların zaman kazanmak ya da süreci geciktirmek adına yapabileceği manevralara karşılık ev sahiplerinin mağdur olduğu yadsınmamalıdır. Böylesi sorunlu bir durumda tahliye işlemleri gecikecek ve dava süreci aksayacaktır. Borçlar kanunu ile düzenlenmiş olan taşınmazların tahliyesi ile ilgili kararlarda kiracılar ve maliklerin bu sürece uygun davranması oldukça önemlidir. Kiracılara 15 günlük bir süreç tahliye kararı sonrasında taşınmazın tahliye edilmesi için yeterli görülmektedir.

 

Kira Tahliye Davası Süresi ve Nasıl İlerler?

Mülk sahiplerinin kira tahliye davası ne kadar sürer? Sorularına karşılık; sürecin hızlı ve verimli şekilde ilerlemesi için avukatlık hizmetlerini önerebiliriz. Yasalar gereğince kira davalarının sonuca ulaştırılması yaklaşık 300 günü bulmaktadır. Avukatlık hizmetleri ile bu sürenin bir hayli kısaldığını ve bir an önce sonuçlandırıldığını ekleyebiliriz. Herhangi bir hizmet almaksızın tahliye davasının sonuçlanmasını bekleyen malik sahiplerinin ise 1 ile 2 yıl arasında bir süre beklediği bilinmektedir.

 

İhtiyaçtan Kira Tahliye Davası Nedir? Ne Kadar Sürer?

Ev sahiplerinin zorunlu barınma gereksinimleri ihtiyaçtan kira tahliye davası ile iki ya da üç ay içerisinde bir sonuca bağlanabilmektedir. Özellikle bakımında yükümlülük hissettiği alt üst soyundan ya da ihtiyaç zorunluluğu kimselerin ev gereksinimlerine karşılık verebilmek adına bu dava önem kazanmaktadır. İşleyiş süreci ev sahibinin haklı gerekçeleri ile tahliye sürecini hızlandırabilir.

 

Kira Tahliye Davaları Ve Kiracının Hakları

Tahliye davaları genelde ev sahipleri üzerinde okunurken yasal mevzuatlara göre kiracıların hak ve korunması da garanti altına alınmıştır. Kiracının tahliye davalarında hakları ile ilgili özel durumlar arasında; ev sahibinin erkenden kontrat sonlandırma isteği ya da kiralanan konutun kullanım işlevindeki eksiklikler ve yetersizlikler dolayısıyla yaşanabilecek mağduriyetler gösterilebilir. Kiracıların mülk tahliyesi sözleşmenin feshiyle birlikte mümkün olacaktır. Ev sahibi ile imzalanan sözleşmede yer alan kullanılmayan dönemlere dair kira ödemelerinin de malik tarafından karşılanması gereklidir. Kiracının haklı olduğu tahliye davalarında maddi ve manevi talepler mahkemece yerine getirilmelidir.

 

Tahliye Kararına Uymak İstemeyen Kiracıya Ne Yapılabilir?

Tahliye kararının gerçekleşmesi sonrasında mahkeme tarafından kiracılara 15 günlük bir tahliye süresi verilmektedir. Bu süreçte evin boşaltılmaması durumunda yasal hükümler devreye girmekte ve ev sahibinin mülkü güvence altına alınmaktadır. Ev sahiplerini bireysel izin ve iyi niyetlerine bağlı olarak ekstra bir süre tanıması da mümkündür. Mahkeme tarafından belirlenen süre içerisinde çıkmayan ya da çıkmayı reddeden kiracıya karşı yapılabilecek en önemli şey icra dairesine başvuru yapmaktır. Bu durumda icra memuru vasıtası ile mülke gelen kolluk kuvvetleri tahliye işlemini gerçekleştirecektir. Tahliye olmayan kiracıya ne yapılabilir? Sorusuna karşılık yasal çözümlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi için avukatlık hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

 

İşyeri Tahliye Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Günümüzde tahliye davaları kira hukuku kapsamında yer alan iş yerleri ve ev kiraları konusunda yaşanabilecek ödeme aksaklıkları sebebiyle oldukça yoğun, sıkıntılı ve önemli bir süreci de beraberinde getiriyor. Kiracının tahliye sürecine uymaması ya da öncesinde yaşatabileceği maddi hasarlar mülk sahiplerinin tahliye sürecini verimli bir şekilde geçirebilmesi için oldukça önemlidir. İhtiyaç sebeple tahliye davalarının en fazla tercih edilen seçeneklerden biri olması kira alacağı ile açıklanabilir. Tahliye ve kira hukuku davaları icra departmanı ile uzman avukat hizmetleri ile karşılanabilmektedir. Tahliye davalarında kesin ve belirli bir süre verebilmek mümkün değildir. Ancak uzman bir avukat hizmeti alarak işyeri tahliye davası sürecinizi hızlı bir neticeye kavuşturabilirsiniz.

 

Kiracı Tahliye Davaları Aşama ve Süreleri

Tahliye davalarının hızlı ve sağlıklı sonuçlar vermesi için belirli aşamaların titiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Davanın açılması, dilekçenin tamamlanması sonra ön inceleme duruşması gerçekleşir. İkinci duruşma aşamalarında ise eksik delillerin toplanması ve sunulması yapılır.  Keşif ve bilirkişi incelemesi benzeri işlemlerin yanı sıra kararın netleştiği tanıkların dinlenmesi sonrasında tahliye kararı açıklanır ve uygulamaya geçer. Ev ya da işyeri sahibinin davanın tüm aşamalarında sunacağı delil, tanık ve belgelerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi tahliye kararı için temel etken olacaktır.

 

Kiracı Tahliye Davasında Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası açılmasıyla birlikte mahkemece ön inceleme duruşmasının gerçekleşme süresi 111 gün kadardır. Avukatlık hizmetleri ile belge ve başvurunuzu sorunsuz bir şekilde sunabilirsiniz.

 

Kiracı Tahliye Davasında İkinci Duruşma Ne Kadar Sürer?

Eksik delillerin toplanması ve ön inceleme duruşmasıyla birlikte tahliye davasının toplam süresi 60 gün kadar olacaktır. Tahliye davalarındaki en önemli aşamanın bu süreçte gerçekleştiğini ve bu sebeple davalının titiz bir şekilde hareket etmesi gerektiğini eklemeliyiz.

 

Kiracı Tahliye Davasında Karar Duruşması Süresi Ne Kadar?

Tahliye davasında gerçekleşen ön inceleme ve ikinci duruşma sonrasında tanıkların dinlenmesi ya da keşif talebinin gerçekleşmesi tahkikat ve karar duruşmasında mümkündür. Tanık beyanları raporu alınarak  toplanan delillerin sonuçlanması ise 250 gün olarak belirlenmiştir.

 

Kiracı Tahliye Davasında Gerekçeli Karar Süresi

Kira tahliye davalarında gerekçeli kararın yazılması ve karar duruşması hakimin onay süresiyle birlikte 30 günü bulacaktır. Kiracı tahliye davası süresi tüm değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda 451 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Ancak bu sürenin sunulan delillerin yetersizliği, tanıkların ve belgelerin eksikliği gibi unsurlarla birlikte değişebileceğini söylememiz gerekiyor. Kiracı tahliye davalarında uzman danışmanlardan yardım alabilir ya da kira avukatı tutarak süreci hızlandırabilirsiniz.

 

Tahliye Kararına Uymayan Kiracıya Ne Yapılmalıdır?

Mahkeme tarafından tahliyesi onaylanmış her kiracının 15 günlük taşınmaz boşaltma müddeti bulunmaktadır. Bu süre içerisinde kiracının evi boşaltması gerekmektedir. Söz konusu kiracı eğer evi boşaltmıyor ve 15 gün içerisinde ter etmiyorsa icra kolluk kuvvetleri tarafından yasal yollarla evden çıkarılacaktır.