İşe İade Davası Nedir? Nasıl Açılır, Ne kadar Sürer?

avukat

İşe İade Davası tamamıyla işinin korunması amacıyla açılmış bir davadır. İşveren tarafından ortada hiçbir sebep yokken feshedilen iş sözleşmesi nedeniyle açılır. İşveren tarafından iş akdinin hiç olmadık Bir nedenden dolayı feshedilmesi durumunda işçi bu davayı açabilir. İş güvencesinden faydalanarak işe iade edilmesini talep etmesi işçinin hukuki bir hakkıdır. Bu nedenden dolayı açılan davaya işe iade davaları denir.

1857 sayılı iş kanununda geçen işveren tarafından oluşturulan sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı feshedilmesi işçinin aleyhine olan bir durumdur. İşçi bu durumda kendi sınıfını korumak için avukat yardımıyla işe iade davasını açabilir. Bu davada gerekçeli bütün delilleri sunup haklı görülürse işçi işine geri dönebilir.

İşveren bu dava karşısında karşı dava açmaya hakkı yoktur. Fakat her davada olduğu gibi kendi hakkını savunabilme durumuna sahiptir. İşçi bu konuda davacı olup işveren de davalı olarak hüküm sürer. İşveren davacı olduğunda kendi hakkını savunamaz diye bir durum söz konusu değildir. Fakat mahkemece bazı şeyleri netleşmesi ve daha somut şekilde sürecin ilerlemesi için davacı ve davalı kişilerin bu şekilde belirlenmesi gerekir.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası nedir sorusuna kısaca işverenin gereksiz Bir nedenden dolayı işten çıkartılması durumunu kendi lehine çevirmesi için açılan davadır. Dava konusunda geçersiz Bir nedenden dolayı yapılan fesihin bu konuda geçersiz olduğu kabul edildikten sonra dava yolu daima işçinin lehine işler. Fakat feshin geçersizliğini iddia eden işçi işe geri dönmek için doğrudan dava açma yolunu kullanamadığı için arabuluculuk hizmetine yönlenmesi gerekir.

İşi iadesini talep eden işçi fesin bildirildiği süre itibariyle ilk 1 ay içerisinde arabulucuya başvurarak kendi hakkını savunması gerekir. İşçi ve iş yerinin arasındaki huzursuzluk mahkemenin önüne iki tarafın arabulucu nedeniyle anlaşması dahilinde son bulur. Arabulucu sayesinde anlaşan iki taraf geminin açılmasına gerek olmadan anlaşma sağladıkları için mahkeme önüne bu nedenden dolayı ek bir dosya gönderilmemesi gerekir.

Arabulucu ile yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılmadığı takdirde son tutanağın düzenlenmesi tarihinden itibaren ilk iki hafta içerisinde iş mahkemesine davanın açılması için başvuru yapılabilir. İşe iade davası işte bu şekilde açılır.

İşe iade davasının açılmasını gerektirecek koşullar aşağıda sırasıyla yer alır.

  • İş kanunu kapsamına göre çalışıyor olmak
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi maddelerine uygun olarak çalışıyor olmak
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz bir nedenden dolayı feshedilmesi
  • İş yerinde en az 6 aylık kıdemin olup işçi sayısını en az 30 oluyor olması

Yukarıdaki sayılan maddelerden birinin bile geçersiz olması davanın arabulucu tarafından ilerlemesine ve işçinin hakkını arayamamasına neden olur.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davası ne kadar sürer sorusu bu konu hakkında sıklıkla sorulan sorular arasında yer alır. Bu dava ortalama olarak bir yıl içerisinde sonuçlanır. İşçi işe iade davasından sonra eğer kazanmışsa işine geri dönebilir. Bu davanın mahkemeye taşınmaması durumunda sadece arabulucu ile yola devam ediliyorsa ve anlaşma sağlanmışsa aynı hükümlülük geçerli olup işçi yine eşine dönebilir.

Mahkemenin uzayıp bir yıldan fazla sürmesinin nedeni hakime ve ortaya atılan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  Davayı itiraz dosyası açıldığında bu dosya ortalama olarak 6 ile 12 ay içerisinde ilgili adliye mahkemelerinde karara bağlanır. Sürelerin uzaması dahilinde belirleyici unsurlar göz önüne alınarak sürecin daha hızlı ilerlemesi için talepte bulunabilir.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Ödenir?

İşe iade davasında kaç maaş ödenir diye merak eden kişilere açıklayıcı bir yanıt vermek mümkündür. İade davası sonunda şimdi işe kabul edilmesine rağmen bir ay içerisinde işe alınmayan işçi sözleşmesi yeniden feshedilmiş sayılır. İş kanunu 21 maddesine göre iş veren bu süre içerisinde işe başlatılmazsa En az 4 ay en fazla 8 ay ücret tutarında tazminat ödenmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Kıdem tazminatı alan işçi işe iade davası açabilir mi sorusu üzerine açık olduğunu söylemek gerekir. İş veren işçinin su iş sözleşmesini herhangi bir nedenden dolayı feshetmesi ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatının işçiye öder.

Kıdem ve ihbar tazminatının işçiye ödememesi durumunda işçi kendi hakkını savunabilir. Aynı şekilde kıdem ve ihbar tazminatını ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir nedenden ötürü tazminat ödeyememe durumu konuşmadığından işverenin herhangi bir nedeni öne sürerek tutarım aşağı çekmeyi ya da ödememeyi teklif etmesi mümkün değildir.

İşe İade Davası Arabuluculuk Süresi

İşe iade davası arabuluculuk süresi fesin bildiriminden sonra en geç 1 ay içerisinde arabulucuya başvurulması gerekir. Bu süre zarfında arabulucu her iki tarafı birleştirmeye çalışıp anlaşma yoluna götürmeye gayret eder. Eğer arabulucuyla da anlaşma sağlanamamışsa işçi kendi hakkını savunmak için mahkemeye başvurabilir.

İşçi arabuluculukla sonuçlandıramadığı talebini son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içerisinde iş mahkemesine dava açarak hakkını savunmaya başka kanallardan devam edebilir.

Hakkını savunmaya çalışan işçi ilk başta arabulucuya giderek işvereni ile arasındaki sorunu halletmeye çalışması gerekir. Bunun için ilk yapılacak işlem bir ara bulucuya gitmektir. Arabulucu ile herhangi bir sonuca varılmadığı görüldüğünde talep iş mahkemesine çıkartılabilir.

İş iade davası konusunda ara bulucuya başvurulduğunda ücret tazminat gibi işin alacaklı olduğu kısımda kanunen belli bir süre belirtilmediğinden zaman aşımı bu gibi konularda geçerli olur. Alacaklı konumda olan işçi hakkını savunmak için iyi bir arabulucuya başvurup süreci kendi lehinde hızlı şekilde döndürebilir.