İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

avukat

İşe iade davası açılabilmesi için öncelikle işçinin işveren tarafından herhangi bir sebep belirtilmeksizin haksız yere işten çıkartılması gerekmektedir

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe iade davası işçinin haksız yere işten çıkartılması durumunda tekrar işine geri dönebilmek ya da iş yerinde sigortalı olarak çalışmış olduğu süre boyunca kanunen hak etmiş olduğu izin, tazminat, prim ve diğer tüm alacaklarını işverenden talep ederek alabilmek için açmış olduğu davadır. İşe iade davası açılabilmesi için öncelikle işçinin işveren tarafından herhangi bir sebep belirtilmeksizin haksız yere işten çıkartılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra aynı iş yerinde sigortalı olarak en az 30 çalışan bulunması ve işten çıkartılan işçinin de sigortalı olarak o iş yerinde çalışmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Kurallar

Her işten ayrılan ya da her işveren tarafından işten çıkartılan işçi işe iade davası açamamaktadır. Çünkü bir işçinin işverene işe iade davası açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Pek çok iş yerinde işçi ve işveren arasında iş sözleşmesi yapılmaktadır. İşçi ve işveren arasında yapılmış olan belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin haberi olmadan feshedilmesi durumunda işçi işe iade davası açarak işe geri dönebilme ya da çalışmış olduğu süre boyunca hak etmiş olduğu tüm haklarını talep edebilme hakkına sahip bulunmaktadır. İşçinin işverene işe iade davası açabilmesi için en az 6 aylık kıdeme sahip olma zorunluluğu ve iş yerinde en az 30 ve üstü sigortalı çalışanın bulunması gerekmektedir.

İşe İade Davasına Başvuru Süresi

İşe iade davası açabilmek için belirli bir süre bulunmaktadır. İşe iade davası açılmadan önce işçi öncelikle mutlaka fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvuru yaparak işverenle olan problemlerini aktarmalıdır. Arabulucu işçinin başvurusuna istinaden işveren ile işçi arasında anlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Ancak arabulucunun işçi ve işveren arasında yapmış olduğu görüşmede yine anlaşma sağlayamaması durumunda işe iade davasını başlatabilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bazı durumlarda arabulucu sonrası işçi ve işveren anlaşma sağlayabilmekte ve işe iade davası açmaya gerek kalmamaktadır. Ancak hiçbir şekilde anlaşamayan taraflarda işe iade davası açılması işçinin haklarını talep edebilmesi için zorunludur.