İşçinin Tek Taraflı Fesih Hakkı Var Mıdır?

avukat

Her işçinin haklı olmak kaydıyla fesih hakkı bulunmaktadır

İşçinin Tek Taraflı Fesih Hakkı Var Mıdır?

Her işçinin haklı olmak kaydıyla fesih hakkı bulunmaktadır. 4857 İş Kanunu 24.maddesi 3.başlıkta düzenlenen tek taraflı fesih hakkı işveren ve iş sözleşme detaylarındaki unsura uygun olmalıdır. 24. Maddede yer alan işçinin hakları tahdidi niteliklere sahiptir. Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi arasında bir farkın bulunmaması haklı nedenlere dayalı fesih haklarını da beraberinde getirmektedir. Tek taraflı fesih hakkına ilişkin durumların oluşabilmesi aşağıdaki unsurların mevcudiyeti ile mümkündür.

  • Sağlık nedenleri; İşçinin doğrudan ya da yakından temas halinde bulunduğu işçi ya da işverenlerle bulaşık hastalıkların yanı sıra işle ilgili olmayan bir hastalık halinde sağlık sebepleri devreye girmektedir.
  • Ahlaki ve etik olmayan davranış ve benzeri durumlarda; İşçinin işveren tarafından cinsel tacize uğraması, ailevi, toplumsal ve bireysel saldırılar durumunda işçinin tek taraflı fesih hakkı kullanılabilir.
  • İş sözleşme detaylarında yer alan unsurların işveren odaklı hazırlanması ve işçinin bilgisi dâhilinde olmayan zorunlulukların dayatılması, gerçek dışı söz ve bilgilerle işçinin yaşayacağı maddi ve manevi zarar durumunda.
  • İşveren tarafından işçinin güvenlik önlemlerinin eksik ve tutarsız olmasında.
  • İşçinin kendisi ve ailesine karşı suç niteliği taşıyabilecek kişilik ve özlük haklarına zarar verilmesinde.
  • Çalışma ve prim sürelerinde yaşanan sorunların yanında maaş kesintisi ve haksız ücret uygulamalarında tek taraflı fesih hakkı devreye girmektedir.
  • İş sözleşmesinde yer alan ödeme ve maaş günlerindeki gecikme ve kesintiler,
  • İşyerindeki çalışma süresinin bir hafta ya da daha fazla bir süre durması benzeri zorlayıcı durumlarda fesih hakkından yararlanılabilir.

Tek Taraflı Fesih Hakkı Hangi Süre İçerisinde Kullanılmalıdır?

Derhal Fesih Hakkı Kullanma Süresi, 4857 sayılı İş Kanunu 26.Maddesinde belirtilmektedir. Ahlaki ve maddi zarar görmekte olan işçinin bir hafta ile bir yıl arasında tek taraflı fesih hakkı süresi içerisindeki zaman diliminde hakkını kullanması gerekmektedir. Mahkeme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için belirtilen süre içerisinde gerekli başvuru yapılmalıdır. İşveren tarafından yapılabilecek her türlü tehdit vasıtasına karşı kanun koruyucunun süre zamanlaması oldukça önemlidir.

İş sözleşme fesihlerinde işçi ve işveren arasındaki sebepler yok sayılıp işçi tarafından nedenler ortaya konmaksızın fesih gerçekleşmişse tek taraflı fesih hakkı kullanılamaz. İstifa edilmesi sonrasında işverene ulaşacak dilekçe de bu hakkınızdan vazgeçmenize neden olacaktır. Tek taraflı fesih hakkı kullanımı ile ilgili hukuksal haklarınız iş kanunu tarafından belirtilen şart ve süre içerisinde korunmakta ve gerçekleşmektedir.