İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

avukat

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra takibine itiraz için yaşanmakta olan bir den farklı durumlar bulunmaktadır. Alacaklı ve borçlu arasında yaşanan hukuksuz durumları içine alan çeşitli icra takip yöntemleri hakkında bilgiler vereceğiz

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır, kısa ve öz bilgiler şeklinde anlatmak gerekirse; icra takibi, alacaklı kişinin borçlu kişiden alması gereken meblağı hukuki işlem başlatarak almasını ifade eder.

Bu takip işlemini hayata geçirmek için en başta ilgili icra müdürlüğüne başvurmak gerekir. Yapılan başvurunun ardından borçlu kişinin iş yeri ya da evine icra ödeme emri gönderilir.

Borçlular için bu itiraz süresi 7 gündür. Resmi olarak bu süre zarfında yapılan itiraz geçerli olur.

Şayet çeşitli nedenlere bağlı olarak; icra takibine itiraz süresi dolmuşsa borca itiraz etmek mümkün değildir. Çünkü bu süreyi geçmemek oldukça önemlidir.

Bu tür işlemler için Bursa icra avukatı ile görüşülüp uzman bilgisine baş vurmak mümkündür.

İcra takibine itiraz etmek ya da takibi bir süreliğine durdurmak için iyi bir avukat ile görüşmek gerekir. Bu icra işlemleri her ne kadar basit gibi görünse de takibinin çok iyi yapılması gerekir. Bu işlem için size en yakın olan bir Bursa avukat tavsiyesinde bulunabiliriz.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibine itiraz konusuna da kısaca değinelim.

İlamsız icra takibi durumlarında ödeme emri tebliğ aşamasından itibaren; icra borçlusunun ödeme emrinde yer alan alacaklara ilişkin itiraz etmekte olduğu bir dilekçedir.

Bu dilekçe ile yapılan itiraz ile borçlu kişinin borcunun olmadığı hususunda işlem takibe alınır. Alacaklı olduğunu iddia eden kişi alacağı miktarı herhangi bir belge ya da kanıta dayandırmadan bu isteğini işleme sunabilir.

Borçlu için ilamsız icra takibi başlatıldığı zaman icra müdürlüğü borçlu için ödeme emri verir. Bu emre 7 gün içerisinde itiraz etmek mümkündür. İtiraz ettikten sonra icraat takibi durur. İcra takibi süresi içinde borçlu icra takibi için bir itirazda bulunmaz ise icra takibi gerçekleşir. İcra takibin durması eğer üzerine olan mal varlıklarının satışı icra takibi ile çakışırsa satış işlemi iptal olur ya da durdurulur.

Aynı zamanda elinde olan bütün mal varlıklarına satış emri veremediği için diğer malların satış işlemleri de durur. Yani borçlu kendi mallarını kendi isteği ile satamaz hale gelir. Kendisine gelen icra takibi buna engel olur.

Bu anlamda da Bursa icra avukatı ile daha detaylı bir görüşme yapılarak doğru bilgiye kolayca ulaşılabilir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz

İlamlı icra takibine itiraz konusu da alacaklar ile ilgilidir. Bu tür takiplerde itiraz da bulunmak pek mümkün değildir. Çünkü; mahkeme kararı ile açılmış ilamlı icra takip işlemlerinde bir dilekçe ile itiraz edilemez. Bunun yerine farklı bir durum varsa 7 gün içerisinde icra mahkemesine başvurmak gerekir.

Bazı durumlarda borcun varlığı dışında zamanaşımı ödemenin son bulması gibi pek çok nedenden dolayı icra emri durdurulabilir. Bunun için icra takibinin ele alındığı günden bir sonraki gün baz alınıp; 7 gün içerisinde itiraz etmek gerekir.

Kesinleşmiş İcra Takibine İtiraz  

Kesinleşmiş icra takibine itiraz konusunda şunlardan bahsedebiliriz. Takibe itirazda bulunabilmek için borçlu, ilgili mercilere borcu kabul ettiğini fakat bu borcu ödemek için bir süre talep beyanında bulunduğunu belirtir. Bu işlem de bir dilekçe ile yerine getirilebilir. Kişilerin mutlaka ilgili icra müdürlüğüne başvurması gerekir.

Müdürlük tarafından kişilere verilen süre dahilinde borcun ödenmesi gerekir. Çünkü icra müdürlüğü borçluya borcunu ödeyecek kadar süre tanır. Böylece iki tarafında uzlaşması sağlanır.

Eğer borçlu kendisini belirtilen süre içerisinde ödeme yapmazsa; kesinleşmiş icra takibi devam ederek icra işlemi gerçekleşir.

Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz Nasıl

Tahliye talepli icra takibi, genellikle kiracı ve kirayı veren kişi arasında yaşayan bir durumdur. Bu tür itirazlar ise kolayca yerine getirilebilen bir işlemdir. Bu gibi durumlarda; kişilere ulaşan tahliye emrinin ulaşmasından itibaren ilk 7 gün içinde ilgili mercilere itiraz başvurusu yapılır. Yapılan itirazın ardından takip durdurulur.

Bu tarz durumlar yaşandığında ise dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır.

 İcra takibinde borç miktarı ve faize itiraz edilmesi durumlarında kira sözleşmesi baz alınacağı için alacaklı olan kişi, tahliye davası açma hakkına sahip olur.

Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Tahliye talepli icra takibine itiraz edilmezse; takip kesinleşerek ilgili kişiye icra gelir. Kişi yukarıda da belirtildiği gibi 7 gün içerisinde icra takibine karşı bir itirazda bulunmaması ve 30 gün içinde herhangi bir ödeme yapmaması halinde icra takibi işlemi gerçekleşecek kişiye icra gelir.

Sonuç olarak; İcra takibine itiraz durumları gibi benzer meselelerin her biri için Bursa icra avukatı ile görüşerek en doğru bilgileri edinebilirsiniz.