EYT Hizmet Tespit Davası, EYT Avukatı

avukat

EYT Avukatı Hizmeti Tespit Davası

EYT Avukatı Hizmeti Tespit Davası hakkında profesyonel bir hukuki destek almak için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Hizmet tespit davası ve EYT avukatı hizmetlerimiz sayesinde hak kaybı yaşamadan, söz konusu olan dönem içerisindeki çalışmalarını ispatlayabilirler. Bunun için uzman ve deneyimli bir avukat aracılığı ile hizmet tespit davası açılması gerekmektedir.

Hizmet tespit davası tür olarak, İş Kanunu kapsamında değerlendirilen bir dava türüdür. Ancak iş davalarında zorunlu olan arabuluculuk kapsamı dışında yer almaktadır. Bunun için hizmet tespit davası açmadan önce herhangi bir arabulucuya başvurma zorunluluğu da bulunmamaktadır.

1999 Öncesi Sigortasız Çalışmanın Tespiti

1999 öncesi sigortasız çalışmanın tespiti davası açılarak EYT yasasından faydalanılabilmektedir. Eğer kişi 8 Eylül 1999 yılından önce fiili olarak bir çalışma dönemi geçirmiş ise, sigorta kaydı yapılmamış ise yine de EYT yasasından yararlanabilmektedir.

Söz konusu olan bu durumun içerisinde yer alan kişilerin hizmeti sürelerinin tespit edilmesi için hizmet tespit davası açılması gerekmektedir. EYT avukatı aracılığı ile açılacak olan dava sonucunda belirlenen tarihte, sigortasız çalışma sürelerini ispat eden kişiler de EYT yassından yararlanarak emekli olabilmektedir.

1999 Öncesi Hizmet Tespit Davası

1999 öncesi hizmet tespit davası için kişini işten ayrıldığı süreden itibaren 5 yıllık bir süre bulunmaktadır. İşveren sigortaya, çalışan hakkında herhangi bir hizmet bilgisi paylaşmamış ise, çalışan kişi bu bildirilmeyen sürelerin de tespit edilmesi için hizmet tespit davası açabilmektedir.

Ancak bu davanın hak düşürücü süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık olarak belirlenen hak düşürücü sürenin ise, bazı istisnai durumlara tabi olma şartı da bulunmaktadır.

1999 Öncesi EYT Hizmet Tespit Davası

1999 öncesi EYT hizmet tespit davası, hem primleri eksik yatırılanların hem de hizmet süreleri eksik bildirilenlerin emekli olabilmelerini sağlayan bir dava çeşididir. Kişinin sigorta başlangıcı çalışıyor olmasına rağmen geç yapılmış olsa da EYT yasasından yararlanabilmesi için hizmet tespit davası açabilmektedir. Ancak öncelikli olarak SGK’ya başvuruda bulunması gerekmektedir.

SGK’ya yapılan başvurunun reddedilmesi halinde ise, EYT avukatı aracılığı ile hizmet tespit davası açarak çalışmış olduğu hizmet sürelerinin tespit edilmesini talep edebilmektedir. Hizmet tespit davası ise sigortasız olarak çalıştırılan kişilerin işverenlerine karşı açacağı bir dava türüdür. Bu noktada SGK’nın davalı olarak değil de ihbar edilen sıfat olarak yer aldığının da altını çizmek gerekmektedir.

EYT Hizmet Tespit Davasında 5 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İstisnaları

EYT hizmet tespit davasında 5 yıllık hak düşürücü sürenin istisnaları ve tüm süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. EYT avukatı hizmeti tespit davası desteği alarak EYT yasasından yararlanabilirsiniz. 5 yıllık hak düşürücü sürenin istisnaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Eğer kuruma verilmesi gereken ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği tarafından belirtilen belgelerden biri teslim edilmiş ise, bu durum hak düşürücü sürenin istisnası olarak kabul edilmektedir. Bu durumun meydana gelmesinde ise, kurum belgeyi aldığı için hak düşürücü süre de kesinlikle işlememektedir.
  • Kuruma verilmesi gereken ve hak düşürücü süreyi etkileyen belgeler ise işe giriş bildirgesi, dört aylık süreyi kapsayan sigorta prim bordrosu, kişinin aylık sigorta primleri bildirgesi ve sigortalı hesap fişi belgeleridir.
  • Hak düşürücü süreyi durduran bir diğer istisnai durum ise, kişinin işveren yanında çalışmasının tespit edilebiliyor halidir. Bu madde de detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

EYT Hizmet Tespit Davasının Sonuçları

EYT hizmet tespit davasının sonuçları hakkında hukuk büromuz ile iletişime geçerek avukatlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hizmet tespit davası sonucunda, işçinin prime esaslı kazancı üzerinden hizmetleri tespit edilmektedir. Bununla birlikte tespit edilen bu hizmetlerin tescili de SGK aracılığı ile resen yapılmaktadır.

Eğer görülen hizmet tespit davası işverenin aleyhine sonuçlanmış ise, tespit edilen hizmet ve prim ödemelerinin işçinin hesabına gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca işverenin aleyhine sonuçlanan hizmet tespit davasında sadece kişinin sigorta primleri değil, süre içerisinde geçmiş olan yasal faizi de yine işçiye ödenmek zorundadır.

EYT avukatı hizmeti tespit davası mutlaka deneyimi bir avukat aracılığı ile açılmalı ve takip edilmelidir. Bu sayede kişinin geçmiş dönemdeki sigorta süreleri de hesaplanarak EYT’den yararlanması sağlanabilir.