Deport süreci nasıl işler? İzlenmesi gereken aşamalar nelerdir?

avukat

Türkiye'de bulunan yabancılar, bazı durumlarda ikâmet izninin süresinin dolması, çalışma izni olmadan bir işyerinde çalışması ve benzeri durumlarda bazen de cezai soruşturmaya maruz kalmaları nedeniyle sınırdışı (deport) işlemine maruz kalmaktadır.

Deport nedir? 

Deport kelimesi, yabancı uyruklu bir şahsın rızası olmaksızın devlet eliyle sınır dışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport, bir kişinin Türkiye sınırlarından zorla çıkarılması işlemidir ve genellikle ülkemiz yasalarına uymadığı ya da ülkemizde yasadışı bir şekilde bulunmaya devam ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilir.

 

Yabancı uyruklu bir şahıs deport işlemlerinin başlangıcından itibaren nelerle karşılaşır?

Bu soruyu iki ihtimale dayanarak cevaplandırmak gerekir;

İlki; Yabancının geçerli bir ikamet izninin olmaması, Geçici Koruma Kimlik Belgesinin geçerliliğin yitirmesi, çalışma izni bulunmadığı halde bir işyerinde çalıştığının ilgililerce tespit edilmesi gibi sebeplerdir.

Bu durumda yabancı uyruklu şahıs herhangi bir polis merkezine gönderilmeksizin doğrudan geri gönderme merkezlerine nakledilmekte ve burada, ilgili valiliğe bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüklerince dosyaları hazırlanmaktadır.

İkinci durum ise; Yabancı hakkında adli bir soruşturma başlatılmasıdır. Bu durumda yabancı uyruklu kişi öncelikle polis merkezine götürülür ve burada hakkındaki iddialara karşı savunma amacıyla ifade verir. Eğer yabancının üzerine atılı suç tutuklanmayı gerektirecek düzeyde ağır bir suçsa, yabancı deport edilmez ve tutuklanabilir. Şahsın şüpheli veya sanık olarak nitelendirildiği durumlarda yabancı hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri konulabilir.

Geri Gönderme Merkezleri nedir ve hangi lokasyonlardadır?

Geri Gönderme Merkezleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kurulmuş cezaevi sistemine benzer yapılardır. Burada yabancılar hakkında idari gözetim kararları verilmekte ve yabancı 6 aya kadar idari gözetim altında tutulabilmektedir.

İstanbul'da bir çok konumda Geri Gönderme Merkezi bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi, Tuzla Geri Gönderme Merkezi, Binkılıç Geri Gönderme Merkezi örnek gösterilebilir.

Selimpaşa Geri Gönderme Merkezinde, yabancı uyruklu kadınlar; Tuzla Geri Gönderme Merkezinde yabancı uyruklu erkekler, Binkılıç Geri Gönderme Merkezinde ise ağırlıklı olarak erkekler tutulur.

Burada tutulan yabancı uyruklu şahıslar, Geri Gönderme Merkezlerinin yoğunluğuna göre başka illere sevk edilebilmektedir. 

Geri Gönderme Merkezlerinde bulunan dosyalara ne gibi işlemler uygulanır?

Yabancılar hakkında 48 saat içerisinde ilgili valilik tarafından genellikle 2 çeşit karar verilir. Bunlar; Sınırdışı(Deport) Kararı ve İdari Gözetim Kararıdır.

Her iki karara karşı da 7 gün içerisinde başvuruda bulunmak gerekir. Süre geçmesi halinde yabancılar hak kaybına uğramaktadır.

Sınırdışı (Deport) Kararına karşı nereye başvurulur?

Sınırdışı kararına karşı İdare Mahkemelerinde "idari işlemin iptali" davası açılmalıdır. Bu davalar genellikle 1 sene kadar sürmektedir. 

İdari Gözetim Kararı nedir? Bu karara karşı nereye başvurulur?

İdari Gözetim Kararı, genellikle yabancının kaçma ve kaybolma şüphesi bulunduğu gerekçe gösterilerek yabancılar hakkında 6 ay süre boyunca özgürlüklerinin kısıtlanması sonucunu doğuran kararlardır. Bu karara karşı Sulh Ceza Hakimliklerine başvurulur.

Yukarıda deport süreci, yasal işlemler konusunda detaylı bilgiler sunduk ancak bu yollar haricinde izlenebilecek bir çok yol mevcuttur. (Örneğin, İl Göç İdaresi Müdürlükleriyle resmi yazışmalar, yabancı hakkında sağlık sorunları nedeniyle alınabilecek raporlar vb. )

 

Sınırdışı kararlarının çözümlenmesi konusunda, size yardımcı olmak için aşağıdaki hizmetleri sunabiliriz:

  • Sınırdışı kararlarının neden verildiğini araştırma ve size bu konuda danışmanlık hizmeti verme
  • Sınırdışı kararlarının çözümü için gerekli olan belgelerin toplanmasında yardımcı olma
  • Sınırdışı kararlarının çözümü için gerekli olan dilekçelerin hazırlanmasında yardımcı olma
  • Sınırdışı kararlarının çözümü için gerekli olan hukuki işlemlerde size rehberlik ve danışmanlık hizmeti verme

Eğer sınırdışı kararlarının çözümlenmesi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bize ulaşabilirsiniz.