Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı?

avukat

Çekişmeli boşanma davalarında eğer avukat yoksa bizzat duruşmada kendisi bulunması gerekir. Çekişmeli boşanmada avukat bu nedenle önemli yere sahiptir.

Çekişmeli boşanmalarda genellikle çok avukatsız taraflara rastlanmamaktadır. Fakat kanun çekişmeli boşanmalarda avukat mecburiyeti sunmuyor. Anlaşmanın türüne göre de avukat tutmadan dava açılması mümkündür. Boşanma davası açılırken kanunlara ve mahkemeye uygun olarak hazırlanmış üslupta boşanma dilekçesi, boşanmak istemenin nedenleri ve delilleri mahkemeye sunulması gerekir.

Çekişmeli boşanmada avukat şart mı? Sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Avukatsız çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? İlk olarak mahkemeye boşanmak için sunulacak olan sebebin ne olduğu bilinmesi gerekir. Şiddetli geçimsizlik, aile birliğinin bozulması gibi genel sebeplerden dolayı boşanma davası açılabileceği aldatma (zina), akıl sağlığının yerinde olmaması, haysiyetsiz yaşam sürme, cana kıyma, suç işleme, gibi özel nedenlerden dolayı da boşanma davaları açılabiliyor. Bu gibi nedenlerden dolayı açılan çekişmeli boşanmalarda deliller ve ispatlar sunulması gerekir, hatta tanık varsa dinlenmesi sağlanmalıdır.

Avukatsız boşanma davaları hangi adliye de açılması gerektiği iyi bilinmeli, boşanma davaları genelde aile mahkemesi tarafından işlenmektedir. Eğer il veya ilçenizde aile mahkemesi bulunmuyorsa aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerine başvurmak gerekir. Boşanma davaları aile mahkemesi olmadığında asliye hukuk mahkemesi bakmalıdır.

Çekişmeli Boşanmaya Tarafların Katılması Gerek Mi?

Çekişmeli boşanma davalarında eğer avukat yoksa bizzat duruşmada kendisi bulunması gerekir. Çekişmeli boşanmada avukat bu nedenle önemli yere sahiptir. Eğer mahkemeye katılım olmazsa 3 ay içerisinde yenileninceye kadar mahkeme tarafından işlemden kaldırılır.

Eğer davacı mahkemeye katılmak istemiyorsa mutlaka vekaletini avukatına vererek, boşanma davası işleneceği gün mutlaka mahkemede avukatın yer alması ve konuyu takipte bulunması gerekir. Eğer mahkemede avukatı vekaleten bulunuyorsa boşanma davası açan eş mahkemeye katılmayabilir. Bu nedenle avukatın yeri ve önemi usulen gerekli görülür. Hatta avukat desteği aldığınızda işlemler daha hızlı ve bilinçli bir şekilde ilerler.