Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 2023 (Kapsamlı)

avukat

İSTANBUL ( )AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI : Ad- Soyad (T.C Kimlik No)
 Adres
VEKİLİ : Av. Sertaç POYRAZ
 Bağlarçeşme Mah. 1103. Sok. Panaromia İş Merkezi No: 15/122 Esenyurt/İstanbul
DAVALI : Ad- Soyad ( T.C Kimlik No)
 Adres
KONU : TMK m. 166/1 uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması dolayısıyla
tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat talebini içeren dava dilekçesidir.
AÇIKLAMALAR:
1) Müvekkil ile davalı .../.../..... tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten .../.../.... doğumlu .....
ve ..../.../..... doğumlu ........ isimli 2 müşterek çocukları bulunmaktadır.
2)Davalının müvekkilim ile evliliği ikinci evliliğidir. Davalının daha önce 2 yıl sürdürdüğü evliliği
davalının eski eşinin evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması dolayısıyla açtığı boşanma davası
ile sona ermiştir.
3) Davalı taraf evlendikleri günden itibaren müvekkilime psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır.
Düğün gecesi, takı merasiminde müvekkilime takılan altın kolye, bilezik vesair ziynet eşyalarını
zorla alıp bunları bozdurmuş, elde ettiği parayla içki almıştır. Evlilik süresi boyunca da davalı aşırı
alkol tüketimine devam etmiştir.
4) .../.../.....tarihinde iş yerinde de iş sağlığı ve güvenliğini hiçe sayarak alkollü şekilde iş makinesi
süren davalı işten kovulmuştur. İşini kaybetmesiyle ev geçimine katkı sağlamayan davalı eş,
müvekkile ait ziynet takıları müvekkili darp ederek elinden almış ve bunları satıp alkol almaya
devam etmiştir. Darp olayı tarafların müşterek çocuklarının gözleri önünde yaşanmıştır. Müvekkilin
bu olaya ilişkin darp raporu ektedir.
5) Müvekkil, evliliğin getirdiği sorumlukları üstlenmiş ve aile birliğini devam ettirmeye çalışmışsa
da davalı taraf sürekli alkol kullanımı ile ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.
HUKUKİ SEBEPLER:TMK m.166, HMK ve her türlü sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, tanık (isim ve
bilgileri daha sonra Sayın Mahkemeye bildirilecektir.), darp raporu, her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle;
 Haklı davamızın KABULÜ ile tarafların TMK 166/I uyarınca boşanmalarına,
 Müşterek çocuk ……….’in ve .........'ninvelayetinin müvekkile verilmesine,
Müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren aylık ….er TL tedbir nafakasının; hükmünkesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime
verilmesine,
Müvekkilim in dava tarihinden itibaren aylık .....TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık ..... TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini
Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve
talep ederim. Tarih
 Davacı Vekili
Av. Sertaç POYRAZ
EK: Vekaletname Örneği