Beylikdüzü Kiracı Tahliye Avukatı

avukat

Beylikdüzü Kiracı Tahliye Avukatı
İstanbul kira hukuku tahliye avukatı arar oldu insanlar. İstanbul gibi büyük bir şehirde insanların İstanbul kira hukuku tahliye avukatı araması oldukça normaldir. Çeşitli semtlerde insanlar bir arayışa girdi. Zira ev sahibi ile kiracı arasında sorunlar çıkabilmektedir. Örneğin Beylikdüzü’nde insanlar Beylikdüzü kiracı tahliye avukatı aramaktadırlar. Kiracı tahliye davası dediğimiz davalar da bu yüzden artmaktadır. Bu tür artan sorunlar sebebiyle de insanlar gayrimenkul avukatı aramaya başlamaktadır. Bu sorunların çözümü için de Kira hukuku avukatı devreye girer.

Gayrimenkul avukatı bu tarz oluşan sonuçları çözüme ulaştırmak adına çalışır. Son yıllarda özellikle artan kiracı tahliye davası yüzünden insanlar da her yerde gayrimenkul avukatı aramaktadırlar.

Eğer siz de İstanbul’da ikamet ediyorsanız ve Beylikdüzü kiracı tahliye avukatı arıyorsanız, firmamız size bu ve bunun gibi birçok birçok konuda hizmet vermektedir. Gayrimenkul ile ilgili birçok hizmet, imar mevzuatı ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi birçok konuda firmamız sizlere kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Siz de eğer gayrimenkul avukatı arıyorsanız firmamızdan kaliteli bir hizmet alabilirsiniz.

Gayrimenkul avukatı
Beylikdüzü kiracı tahliye avukatına ihtiyacınız varsa bizden hizmet alabilirsiniz. Kaliteli ekibimiz ile sizlere yılların getirdiği tecrübeyle en iyi hukuki desteği sunuyoruz! Gayrimenkul sektörü zaman içerisinde çok hızlı bir büyüme kaydetmiştir ve aynı hızla da büyümeye devam etmektedir. İnsanların da bu konularda çokça yardıma ve desteğe ihtiyaçları vardır. Özellikle İstanbul büyük bir şehir olduğu için, insanlar İstanbul kira hukuku tahliye avukatı aramaktadırlar.

Bu açıdan gayrimenkul avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Firmamız, tapu tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kentsel dönüşüm hukuku, imar hizmetleri, inşaat hizmetlerine yönelik sözleşmeler, kira sözleşmeleri gibi sayısız işlemler için sizlere çok kaliteli bir hizmet vermektedir.

Beylikdüzü kiracı tahliye avukatı ekibimiz de bu konuda oluşan sorunlar için sizlere hizmet vermektedirler. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan her türlü sorun ve anlaşmazlık için gayrimenkul avukatı ekibimiz sizlere hukuki bir destek vermektedir. Sizin de bu tarz sorunlarınız varsa anında firmamızdan hukuki bir destek alabilirsiniz.

Bunun haricinde gayrimenkul avukatı ekibimiz, yılların getirdiği bir tecrübe ile sizlere, inşaat davaları, kentsel dönüşüm hukuku, imar durumunu belirlenmesi, kat mülkiyeti, ön satış ve kiralama sözleşmeleri ve bunlar gibi birçok konuda sizlere hizmet vermektedirler.

Gayrimenkul sektörü de ülkemizde hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Özeliikle kentsel dönüşüm ile ilgili uygulamalar sayesinde bu hızlı gelişimine devam etmektedir ve büromuz da sizlere gayrimenkul hukuku ile ilgili her türlü konuda hizmet vermektedir. Siz de kaliteli bir hizmet ve sağlam bir hukuki destek almak istiyorsanız firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Beylikdüzü Kiracı Tahliye Avukatı
Gayrimenkul hukuku, arsa gibi taşınamaz olarak nitelendirilen arazi, apartman, konut gibi yapılar hakkında her türden düzenlemelerin yer aldığı ve taraflar arasında çıkabilecek olası her türden anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara belirli çözümler üretilen hukuk dalına denir.

Peki gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Gayrimenkul hukuku oldukça geniş olduğu için birçok şeyi kapsar; Gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, site yönetim sözleşmeleri gibi çok sayıda sözleşmenin yapılmasını kapsar.

Kiracı tahliye davası gibi konular haricinde sıklıkla karşılaşılan bazı durumlar vardır. Bunlardan biri de ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Kişilerin müşterek mülkiyetine konu olan taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın sona ermesine ilişkin dava türüne Ortaklığın Fesih Davası denir. Bu durumda hakim öncelikle ortaklığın sona ermesini taşınmazın taksimi yoluyla sağlamaya çalışacak, bu mümkün olmazsa ortaklığın satış yoluyla sona ermesine hükmedecektir.

Kira Bedelinin Tespiti İle İlgili Davalar
kira sözleşmeleri; Kiracı ile kiraya veren kişi arasında karşılıklı irade beyanına dayalı olarak yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin akdedilmesi için tarafların kira bedelinin belirlenmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşması gerekir. Günümüzde gayrimenkul sahipleri, kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda mevcut kirayı belirli oranlarda artırıyor. Burada, kiralama bedelinin tespitinde taraflar arasında anlaşmazlık çıkması halinde, bedel; emsal kira bedellerinin hakkaniyete uygun olarak tespiti için hakim tarafından açılan davaya Kira Bedelini Tespit Davası denir.

Kiracının Tahliyesi İle İlgili Davalar
Kira hukuku avukatı konusunda herkesin bir arayış içerisinde olduğunu söylemiştik. Şimdi gelin detaylıca bu konuya bir bakalım.

Bir taşınmazın kiracısının tahliyesinin talep edilmesi halinde, kiraya veren kişi bunu iki şekilde yapabilir. Bunlar ihbar yolu ve tahliye davası açma şeklidir. Tahliye davası, kira sözleşmesinin mahkeme kararı ile feshi için açılan dava türüne verilen addır. Kanun koyucu bu davanın açılmasını çeşitli sebeplerin varlığına bağlamıştır. Bu sebeplerin bir kısmı kiraya verenden bir kısmı da kiracıdan kaynaklanırken Bu dava kiraya veren tarafından Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

Türkiye’de Kira Hukuku
Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sonuç olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmelerinin iş ve işlemlerinde eski kanun uygulanacaktır. Bu tarihten sonraki iş ve işlemler hakkında 6098 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yeni Borçlar Kanunu temerrüt, sözleşmenin feshi ve tahliye konularında uygulama alanı bulacaktır. Bu nedenle kira sözleşmelerinin 1 Temmuz 2012 tarihinden önce mi yoksa sonra mı düzenlendiği konusu önem kazanmıştır.