Beylikdüzü İşe İade Davası

avukat

İşe İade Davası hukuki durumları hakkında bilgi alınır! işe iade davası hakkında öğrenmek istediklerinizi bulabilirsiniz!

Beylikdüzü, İstanbul'un hızla gelişen bir ilçesi olarak iş imkanlarının da arttığı bir bölgedir. Ancak, bazen işverenler çalışanlarının haklarına saygı duymayabilir ve haksız yere işten çıkartmalar gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarla karşılaşan çalışanlar, işe iade davası açarak haklarını koruyabilirler. Bu yazıda, Beylikdüzü'nde işe iade davası hakkında bilgi verilecek ve işverenin haksız işten çıkartmalara karşı nasıl başa çıkabileceğiniz anlatılacaktır.

  1. İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, çalışanın haksız yere işten çıkarılması durumunda haklarını geri kazanmak için açılan bir hukuki süreçtir. İşveren, yasaların belirlediği prosedürlere uymadan veya haklı bir nedene dayanmadan işçiyi çıkartıyorsa, çalışan bu davayı açabilir. Beylikdüzü'nde işe iade davası açmak için, İş Mahkemeleri Kanunu'nda belirtilen şartlara uymanız gerekmektedir. Beylikdüzü işe iade davası açmak isteyenler içinde imkanlar sunuyor.

  1. İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Beylikdüzü'nde işe iade davası açmak için öncelikle İş Mahkemeleri Kanunu'nda belirtilen sürelere dikkat etmelisiniz. Kanuna göre, işten çıkartıldığınız tarihten itibaren en geç 1 ay içinde davanızı açmanız gerekmektedir. Ayrıca, işverenle olan iş ilişkinizin en az 6 ay sürmüş olması da bir diğer gerekliliktir.

İşe iade davası için gerekli belgeleri hazırlayarak, Beylikdüzü'ndeki İş Mahkemesi'ne başvurmanız gerekmektedir. Bu belgeler arasında işten çıkartılma bildirimi, iş sözleşmesi, ücret bordroları, çalışma saatleri gibi kanıtlarınız yer almalıdır. Ayrıca, avukat tutmak veya İş Mahkemesi'nde davanızı bizzat takip etmek de sizin tercihinizdir.

  1. İşverenin Savunma Yapabileceği Durumlar

İşveren, işten çıkartmanın geçerli bir sebebe dayandığını kanıtlamakla yükümlüdür. Ancak, bazı durumlarda işveren haksız işten çıkartmayı savunabilir. Örneğin, disiplin ihlali, iş performansındaki ciddi düşüş veya işyerindeki ekonomik zorluklar gibi durumlar işverenin savunma argümanları olabilir. İşverenin savunmasının geçerli olup olmadığı, mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

  1. İşe İade Davası Sonucunda Neler Olabilir?

İşe iade davasının sonucunda mahkeme, işverenin haksız yere işten çıkartma yaptığına hükmederse, genellikle işçinin eski işine geri dönmesi kararlaştırılır. Ayrıca, işçiye işsiz kaldığı süre boyunca ücreti ve diğer tazminatlar da ödenir. Ancak bazı durumlarda, işverenle tekrar çalışmanın mümkün olmadığı hallerde, işçiye tazminat ödenmesi kararlaştırılabilir.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İş hukukunun en önemli konuları arasında işçinin iş güvencesine sahip olması gerekliliğidir. İş kanununa göre bazı durumlarda işçinin iş sözleşmesini fesih etme durumu söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda işveren hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak hareket eder ve bunu kötü amaca kullanabilir. Bu nedenle iş sözleşmesi feshine bir sınırlandırma getirilmesi gerektiği düşünülüyor. Kötü ve haksız yere yapılan iş sözleşmesi fesihlerinin önüne geçilmesi için iş güvencesi Türk hukuk sistemine de giriş yapmış bulunuyor.

4857 sayılı İş Kanunu ve Hukuk sistemimize iş güvencesine diğer bir anlamda haksız ve kötü niyete kullanılan iş sözleşmesi fesih işlemini sonlandırmayı hedefliyor. İş Kanunu 18. Maddesine baktığımızda geri iade hakkına sahip bulunmaktadır.

İşe iade davasının 18.19.20 ve 21. Maddeleri kapsamında iş güvencesine dayanarak işe iade davası açmak için belirli şart ve kurallar mevcut bulunuyor. İş kanunu 18. Maddesine baktığımızda 30 ve daha fazla iş çalıştıran iş yerleri en az 6 aylık kıdemi bulunan işçinin iş süresiz iş sözleşmesini fesih eden iş veren, işçiyi çıkartmak için geçerli bir sebebi bulunması gerekir. Söz konusu kanun konusunda da anlaşıldığı üzere işçinin iş güvencesi kapsamında işe iade davası açabilmesi için aşağıda yer alan koşulları içeriyor olması gerekir.

  • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması
  • Fesih nedeninin işçinin yeterlilik veya davranışlarından dolayı ya da işyerinin gerekleri ve işin gereklerinden dolayı gerekli bir sebebe dayandırılması
  • İş verenin çalıştırdığı işletmede en az 30 işçi çalışıyor olması
  • İşçi iş yerinde en az 6 aylık kıdeme sahip olması gerekir.
  • İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcılarından biri olması gerekir.